Tuyển dụng

VINDRINK rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên. Hãy đến và ứng tuyển vào các vị trí sau đây của chúng tôi.

STT VỊ TRÍ NGÀY ĐĂNG HẠN CHÓT
1

Kế toán Admin bộ phận Kinh Doanh

25/11/2019
31/12/2019
2

Nhân viên KD thị trường kênh [ MT vs GT]

25/11/2019
31/12/2019
3

Kế toán tổng hợp

25/11/2019
30/11/2019

DANH MỤC TUYỂN DỤNG

TOP